Suomalaisen ohjelmistoyritys ZEF Oy:n visio on auttaa ihmisiä päätöksenteossa: yrityksen sovellusten avulla asiakkaat pääsevät tuottamaan hauskoja ja opettavaisia päätöksentekoa tukevia vaalikonesovelluksia täysin itsenäisesti.

Loppuvuodesta 2014 ZEF päätti tehostaa sovelluskehitysprosessiaan automatisoimalla laadunvarmistustaan yhteistyössä kanssamme. Tavoitteena oli lyhentää tuotejulkaisujen yhteydessä manuaaliseen testaamiseen käytettyä aikaa. Ryhdyimme tehostustoimiin luomalla joukon valikoituja automatisoituja perustestejä, jotka ajamalla ZEF saa nopeasti tietoa tuotteen perustoiminnallisuuksien laadullisesta tilasta. Automatisoidut testitapaukset ajetaan ZEF:n jatkuvan integraation ympäristössä (Continuous Integration) usealla eri selaimella ja niiden eri versioilla.

Rakensimme myös täysin uuden testivaiheen sekä automatisoivat uudessa testivaiheessa suoritettavat testitapaukset, minkä johdosta manuaaliseen testaukseen käytettävä aika pieneni merkittävästi. Testiautomaatioratkaisu toteutettiin käyttämällä avoimen lähdekoodin Robot Framework -testiautomaatiokehystä, ja jatkuvan integraation ympäristö puolestaan toteutettiin avoimen lähdekoodin työkalulla Jenkinsillä.

ZEF on ollut ratkaisuun erittäin tyytyväinen, sillä se on nopeuttanut heidän prosessejaan merkittävästi.

Omenian ratkaisut nopeuttivat merkittävästi tuotteestamme saatavia laatuhavaintoja

Markku Alasaarela, R&D Director, ZEF Solutions Oy