Oy Samlink Ab on suomalainen tietojärjestelmien ratkaisu- ja palvelutoimittaja sekä taloushallinnon ammattilainen. Samlinkin asiakkaat ovat erilaisia, omien alojensa edelläkävijöitä. Pankkeja ja finanssialan toimijoita, palveluyrityksiä ja kaupan ja teollisuuden alojen tekijöitä. Yhteistä heille on toimivien sähköisten palveluiden merkittävyys.

Alkuvuodesta 2014 Samlink päätti ryhtyä tehostamaan sovelluskehitysprosessiaan kanssamme päämääränään laadunvarmistuksen automatisointi. Ryhdyimme tehostamistoimiin keräämällä ja kehittämällä käytössä olevia toimivia käytäntöjä sekä katselmoimalla jo olemassa olevaa testiaineistoa. Selvitimme myös laadunvarmistuksen automaatioon liittyviä pullonkauloja, jotta pystyimme etsimään niihin soveltuvia ratkaisuja.

Tarjoamamme kokonaisratkaisun keskeinen idea oli laatia selkeä visuaalinen kuva Samlinkin jatkuvan integraation ja laadunvarmistuksen (Continuous Integration) ympäristöstä. Tällä tavalla voitin havaita mm. hidasteita prosessissa, joita poistamalla prosessia kyettiin nopeuttamaan ja laajentamaan tuntuvasti. Lisäsimme visuaalisuutta myös raportointiin, jolloin testattavan kohdealueen laatutiedon tulkinta muuttui yksiselitteiseksi.

Tämän lisäksi kehitimme ratkaisuja valittujen järjestelmäosien aloitus- ja toiminnallisten testien (smoke and functional tests) ja käyttöönottoprosessin automatisoimiseksi sekä testiajojen ajastamiseksi eri testiympäristöissä rakentamalla esimerkiksi uuden aloitustestit-testivaiheen (Smoke Tests) järjestelmän käyttöönottovuohon (Deployment Pipeline). Tämän vaiheen ansiosta aika koodinmuutoksesta tuotteen ensimmäiseen kokonaisuutta validoivaan testiin lyheni merkittävästi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kehittäjät saavat nyt nopeammin varmuuden koodimuutoksiensa toimivuudesta.

Aloitustestien lisäksi lisäsimme käyttöönottovuot eri testiympäristöihin, jotta testaajien työ uusimpien kehitysversioiden testaamiseksi helpottuisi. Myös testiraportteja visualisointiin, jotta mahdollisten ongelmien ratkaiseminen helpottuisi ja nopeutuisi.

Samlinkillä on oltu toteuttamiimme ratkaisuihin todella tyytyväisiä, sillä automatisointi on aidosti tehostanut heidän koko kehitysprosessiaan.

 

Laadunvarmistusprosessien automatisointi tehosti aidosti kehitysprosessia kokonaisuudessaan. Tämä on mahdollistanut tuottavan automaation käytön ja kehittämisen sisäisesti.

Jari Kokki, Head of Department, Samlink