Voimme ylpeänä ilmoittaa, että olemme mukana perustamassa Robot Framework Ry:tä yhdessä Eficoden, Eligan, Reaktorin, KnowIT:n, Qentinelin ja HiQ:n kanssa. Olemme luomassa tulevaisuutta avoimen lähdekoodin yhteisöön.

Yhdistyksen tarkoitusta kuvaa hyvin ensimmäinen kappale sen toimintasuunnitelmasta:

“Robot Framework ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on varmistaa Robot Framework -testiautomaatiotyökalun kehitys sekä tiedon jako nyt ja tulevaisuudessa. Yhdistyksen tehtävä ei ensisijaisesti kuitenkaan ole toteuttaa Robot Frameworkiin tulevia uusia ominaisuuksia. Yhdistys toimii elinvoimaisena pohjana itse työkalulle sekä sen ympärillä olevalle ekosysteemille.”

Syksy tuleekin siis olemaan aktiivista aikaa yhdistyksen suunnalta, joten pysykää kuulolla!