Omenia on ohjelmistokehityksen prosessien automatisointiin ja parantamiseen erikoistunut yritys.

Kuulostaa ehkä vaikealta, mutta oikeastaan se on hyvin helppoa. Laitetaan koneet tekemään sitä, missä koneet ovat hyviä – eli hoitamaan jatkuvasti toistuvia, yksinkertaisia tehtäviä – ja annetaan ihmisten keskittyä järkevämpään suunnittelutyöhon. Emme tee automaatiota automaation ilosta, vaan koska siitä on aidosti hyötyä – sekä tekijöille että organisaatioille.

Ohjelmistoautomaation hyödyt ovat moninaiset. Tuotteen laatu paranee, koska automaatio mahdollistaa laajemman testauksen. Nopeampi palaute testistä kehittäjälle mahdollistaa paitsi nopeammat korjaukset myös tiheämmän julkaisuvälin, jolloin julkaisuja voidaan tehdä pienemmissä osissa ja tuote saadaan markkinoille nopeammin.

 

Kaltaisiamme ei ole tässä maassa monia, saatamme jopa olla ainoita.

Palvelumme

Kaikki palvelumme liittyvät jollain tavalla ohjelmistoautomaatioon. Ratkaisut luodaan asiakaskohtaisesti, mutta niissä hyödynnetään kymmenissä aiemmissa projekteissa kertynyttä osaamista. Suunnittelemme teknisiä prosesseja, teemme käytännön teknisiä toteutuksia ja valmennamme ohjelmistokehitystiimiäsi uusien prosessien käyttöönotossa.

Testiautomaatio

Ohjelmistojen testaaminen manuaalisesti on aikaa vievää ja työlästä. Testiautomaatio vähentää usein toistuviin toimenpiteisiin liittyvää manuaalista työtä. Sen sijaan, että ihmisen tarvitsee istua tuntikausia koneen ääressä suorittamassa testejä, vaikeimmatkin tehtävät hoituvat automaattisesti testityökalun voimin. Automaatioprosessit pitää kuitenkin aina muistaa suunnitella ja toteuttaa huolella, jotta niistä saisi kaiken irti.

 

DSCF6440

Jatkuva integraatio (continuous integration)

Jatkuvalla integraatiolla tarkoitetaan prosessia, jossa ohjelmoijat siirtävät koodinsa tietovarastoon jatkuvasti, vähintään päivittäin. Serveri kokoaa järjestelmän automaattisesti, ajaa integraatiotestit ja ilmoittaa heti, jos ongelmia ilmenee. Integrointia ja testausta tehdään jatkuvasti läpi projektin. Näin voidaan ehkäistä ongelmien eskaloituminen, ja ohjelmisto voidaan tarvittaessa saada julkaisuvalmiiksi nopeastikin.

Jatkuva julkaisu (continuous delivery)

Jatkuva julkaisu on luonnollinen jatke jatkuvalle integraatiolle. Integraatiovaiheiden lisäksi ohjelmisto viimeistellään julkaisukelpoiseksi jokaisen muutoksen jälkeen hyödyntäen automatisoituja prosesseja. Tällöin vältetään nopeaan julkaisuaikatauluun usein liittyvä paniikki, sillä ohjelmisto on aina valmis laitettavaksi maailmalle.

Oletko kiinnostunut oppimaan lisää testauksen automatisoinnista? Järjestämme myös koulutusta ja coachingia testiautomaatiosta sekä käyttäjälähtöisestä hyväksyntätestivetoisesta ohjelmistokehityksestä (acceptance test driven development).

Pyydä yhteydenottoa