Ohjelmistoautomaatio on vahvasti kasvussa oleva toimiala, jonka ehdottomiin edelläkävijöihin Omenia lyhyestä historiastaan huolimatta kuuluu. Haastattelimme voimakkaasti kasvaneen yrityksen toimitusjohtaja Teppo Koskista, ja kyselimme hieman yrityksen taustoista sekä ohjelmistoautomaation tulevaisuudennäkymistä.

Millainen on Omenian tarina?

Aloitimme syksyllä 2013 kaveriporukalla. Moni meistä oli tehnyt ohjelmistoautomaatiota pitkään yksin, ja vaikka yksinään onkin kiva tehdä juttuja, siinä ei synny pitkäjänteistä tulosta. Lisäksi osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on haastavaa yksin. Eräs syy Omenian perustamiselle olikin se, että ongelmia ei tarvitsisi ratkaista aina omin avuin.

Kaveripiiripohja olikin varsinkin alussa vahvuus, koska kaikki tunsivat toistensa vahvuudet ja heikkoudet jo valmiiksi. Vaikka firma onkin nyt kasvanut, tiedämme edelleen muiden vahvuusalueet ja miltä suunnalta pyytää apua aina tarvittaessa.

Uusia ihmisiä on aloittanut tasaiseen tahtiin, ja nyt vuonna 2016 tahti on kiihtynyt ja työntekijöitä on aloittanut noin yksi per kuukausi. Saimme juuri 20. työntekijämme. Tämä on hienoa, sillä meillä on nyt paremmat mahdollisuudet palvella asiakkaita, tarjota laajempaa osaamista ja löytää työlle sopivia tekijöitä. Henkilöstön kasvu mahdollistaa myös toiminnan pitkäjänteisemmän suunnittelun.

Meillä on nyt paremmat mahdollisuudet palvella asiakkaita, tarjota laajempaa osaamista ja löytää työlle sopivia tekijöitä.

Miten kasvu on vaikuttanut Omenian toimintaan?

Uusien työntekijöiden myötä vaatimukset johdolle ovat kasvaneet. Meidän on täytynyt oikeasti alkaa pyörittää yritystä. Aluksi firmassa työskentelivät vain perustajat ja lähimmät kaverit, mutta enää emme ole pelkkä kaveriporukka. Olemme uusien työntekijöiden myötä luoneet yrityksen toimintatapoja ja yrityskulttuuria, mutta kankeita prosesseja olemme karttaneet.

Asiakkailta olemme saanet sellaista palautetta, että kun firmassamme oli vain 10 ihmistä, toimintamme ei aina vaikuttanut luotettavalta ja varmalta. Osaaminen vaikutti olevan vain yksilöissä, ei organisaatiossa. Nyt osaaminen kumpuaa yhä vahvemmin yrityksestä – järjestämme henkilöstöllemme koulutuksia ja valmennuksia, jolla varmistamme monipuolisen osaamisen pysyvän korkealla tasolla tulevaisuudessakin.

Miten Omeniaa pyritään kehittämään tulevaisuudessa?

Seuraavan vuoden jatkamme todennäköisesti hyvin samalla tyylillä kuin nytkin. Henkilömäärän kasvu ei ole itse tarkoitus, mutta tahtotila olisi päästä n. 30 henkilöön melko nopeasti. Sillä määrällä ei vielä tule keskisuuren yrityksen ongelmia, mutta osaaminen ja palvelut monipuolistuvat.

Mitä muutoksia ohjelmistoautomaation saralla on tapahtunut Omenian aikana?

Kolmisen vuotta sitten aihe ei missään nimessä ollut niin kuuma kuin nyt. Ohjelmistoautomaatio on alkanut muuttua mainstreamiksi, ja yhä useammat firmat ottavat sen osaksi prosessejaan. Ala on kovassa kasvussa, ja siihen kuuluu vielä paljon sellaisia osa-alueita, jotka eivät ole vielä lyöneet itseään läpi, mutta joista tulee tulevaisuudessa isoja juttuja.

Miltä ohjelmistoautomaation tulevaisuus näyttää?

Uskon, että seuraavat vuodet puhutaan vielä ohjelmistoautomaatiosta tai DevOpsista erillisinä juttuina, mutta sen jälkeen ne integroituvat itsestään selviksi osiksi ohjelmistotyötä – osaksi peruspakkia, jolla työtä tehdään.

On vaikeaa, jollei jopa mahdotonta, sanoa, mitkä teknologiat tulevat lyömään itsensä läpi. Yhä uusia asioita pystytään jatkossa varmastikin automatisoimaan. Suomi on ollut tässä asiassa hieman jälkijunassa. Yrityksissä on hyödynnetty automaatiota hyvin vähän verrattuna vaikka Amazoniin tai Etsyyn. Amerikkalaiset alan pioneerit ovat oikeasti jopa 10 vuotta edellä suomalaisfirmoja.

Tällä hetkellä ohjelmistotuotannosta on automatisoitu vain murto-osa, sekin paljolti testiautomaatiota. Oletettavasti kehityksen alku- ja loppupäähän tulee yhä enemmän automaatiota. Ohjelmistokehityksen kokonaiskuvan automaattinen analysointi ja sen seuranta ovat myös eräitä suurimpia kehityskohteita.

Entä Omenian tulevaisuus?

Kolmen vuoden jänteellä suurin hype tulee luultavasti laantumaan ja tekeminen normalisoitumaan, mutta peruskuvio ei muutu. Projektien työkaluistaminen ja käytännön työkalut on meidän ydinosaamista, vaikka uusia lisukkeita toki tulee koko ajan. Selvää joka tapauksessa on, että työsarkaa ohjelmistoautomaation saralla riittää vielä pitkään.