Eläketurvakeskus on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja, jonka asiantuntemusta hyödyntävät niin julkisen kuin yksityisenkin puolen toimijat.

Järjestimme ETK:lle testiautomaatiokoulutuksen, joka räätälöitiin tarkoin vastaamaan keskuksen testiautomaatiotarpeita. Paneuduimme ETK:n kanssa sekä Robot Frameworks- että Jenkins-testiautomaatiotyökaluihin, joiden lisäksi kävimme läpi myös Python-ohjelmointikieltä. Koulutus hoidettiin esittelemällä työkalut asiakkaalle käytännöllisellä ja mielekkäällä tavalla, eli päästimme heidät heti kokeilemaan työkaluja käytännössä. Tämän lisäksi loimme myös asiakaskohtaisia Robot-testejä sekä tarvittavat Jenkins-ajot, jotta testaus lähtisi mahdollisimman sujuvasti käyntiin. Kävimme myös läpi testien tulosten analysointia.

Tavoitteenamme oli tarjota asiakkaalle parhaat mahdolliset eväät tulevan testiautomaation suorittamiseen. Uskomme, että paras tapa tehdä tämä on tutustuttaa asiakas käytännön testiautomatisointiin heti kättelyssä. Eläketurvakeskus olikin erittäin tyytyväinen koulutukseemme.